Rapirea film crestin online dating

“Noi, însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Cristos.” (2 Tes. Natura Necazului celui Mare El va fi un timp de pedeapsă pentru Neamuri şi de curăţire pentru Israel în vederea revenirii lui Mesia.De aceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.” (1 Tes. Trei expresii din acest text merită o atenţie deosebită. “Vremuri şi soroace” Aceasta este o perifrază care se găseşte numai de trei ori în Biblie, de fiecare dată referindu-se la planul lui Dumnezeu cu Israelul. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea.” (Ier. Mulţi cercetători ai Bibliei numesc această perioadă “vremea Necazului celui Mare” şi cred că ea este descrisă cel mai clar în capitolele 6 – 19 din Apoc.. “Ca un hoţ noaptea” “Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.Prima dată a fost folosită de profetul Daniel când l-a înştiinţat pe împăratul Nebucadneţar că Dumnezeu vrea să-i descopere ceva din planurile Sale: “Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.Scriindu-le celor nedumeriţi cu privire la soarta credincioşilor care au murit înainte de venirea Domnului, Pavel afirmă câteva adevăruri valabile şi pentru noi: (1) Nu toţi credincioşii vor muri (1 Tes. (2) Cei morţi vor învia primii (1 Tes.; vezi şi 1 Cor.). ) – a răpi = a strămuta în alt loc (2 Cor.12:1-4; Ioan 14:1-6), – a răpi = a scoate (pe cineva) dintr-o mare primejdie (F. -19; 2 Cor.-18; (2) o întâlnire pentru toată veşnicia (Ioan 14:3); (3) o întâlnire a răsplătirilor (Rom. După Răpirea sa în Cer, Biserica va trece prin evaluarea lucrărilor fiecărui credincios şi prin ceremonia răsplătirilor dumnezeieşti.“Scaunul de judecată al lui Cristos” (în gr., bema) nu trebuie confundat cu “Scaunul de domnie mare şi alb” al Judecăţii de Apoi înaintea căruia vor compărea pentru a sta în faţa lui Dumnezeu şi a-şi primi osânda toţi necredincioşii din toate timpurile. “Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.Deci, dacă vă vor zice: ‘Iată-L în pustie’, să nu vă duceţi acolo!‘Iată-L în odăiţe ascunse’, să nu credeţi.”BIBLIA SPUNE: „Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul…

rapirea film crestin online dating-86rapirea film crestin online dating-15rapirea film crestin online dating-58

În plus, şi mai ales, trebuie ţinut seama de originea şi iedntitatea Bisericii despre care Fiul lui Dumnezeu a declarat fără echivoc: “…lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume…Însă, impasul lor ne pune nouă la dispoziţie o extraordinară lămurire asupra acestui subiect, făcută de Pavel, în cele două Epistole adresate creştinilor din Tesalonic. În originalul grecesc, termenul “răpire” apare în Biblie numai în 1 Tes. Traducerea latină a cuvântului (rapto) înseamnă “a pune sechestru”, “a lua pe neaşteptate”.Fiecare capitol al primei Epistole se încheie cu o aluzie la venirea Domnului (1 Tes. Dar textul care vorbeşte despre finalul glorios al Bisericii pe pământ este 1 Tes. (Un alt text în care apostolul prezintă acest subiect este 1 Cor.-54). (4) La sunetul ultimei trâmbiţe, toţi credincioşii vor fi schimbaţi (1 Tes. În originalul grecesc, acest termen a fost folosit în câteva sensuri diferite, şi anume: – a răpi = a duce repede în altă parte (F. ), – a răpi = a lua forţat (Ioan ), – a răpi = a smulge bunurile cuiva (Evr. În calendarul lucrării lui Dumnezeu cu Biserica, răpirea credincioşilor va fi: (1) o întâlnire glorioasă “pe nori” (Ioan -24; Rom.împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor.Şi ziceau munţilor şi stâncilor: ‘Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce sade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului.”„în ziua aceea, vor zice: ‘Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui.

Leave a Reply